среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to ani informowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem kilku przypadków.

Konstrukcja sztachety plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu gminie nie licząc szczególnych przypadków.

Ploty PCV na plot i bramę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu i zaplanowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania plot z plastyku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak zamierzane sztachetki plastikowe na plot i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy projektowane plot PVC na plot i bramę ogrodzeniowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий